Standplaats weekmarkt, vergunning

 • Direct regelen

 • Hoe werkt het?

  Voor een marktstandplaats op de weekmarkt in de gemeente Noordwijk heeft u een vergunning of toestemming van de marktmeester nodig. Er zijn binnen de gemeente Noordwijk drie soorten marktplaatsen te onderscheiden:

  • voor een vaste standplaats heeft u een vergunning nodig;
  • voor een dagplaats heeft u toestemming nodig van de marktmeester. Een dagplaats wordt per marktdag beschikbaar gesteld;
  • voor een standwerkerplaats heeft u toestemming nodig van de marktmeester. Een standwerkerplaats wordt per marktdag beschikbaar gesteld.

  Een standwerker is een marktkoopman die publiek om zich heen verzamelt en een aansprekend verhaal houdt over het door hem te verkopen artikel.

 • Wat moet ik doen?

  Voor toewijzing van een vaste standplaats komt uitsluitend een handelingsbekwaam natuurlijk persoon in aanmerking, die een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college en die daarbij tevens aantoont dat hij persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie. Voor sommige branches wordt gewerkt met een wachtlijst.
  Voor een dagplaats of standwerkerplaats heeft u alleen toestemming van de marktmeester nodig. Voor een dagplaats moet u zich op de marktdag voor 10:30 uur aanmelden bij de marktmeester.

 • Wat heb ik nodig?

  Op het aanvraagformulier is aangegeven welke informatie u bij de aanvraag moet voegen.

 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 120,20. (tarief per 1-1-2018)

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

 • Links en formulieren