Standplaats aanvragen

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is.

 • Hoe werkt het?

  Het is verboden om zonder vergunning van het college op of langs het publiek terrein fop op een openbaar water in de openlucht:

  1. met een voertuig, een kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen of te hebben teneinde in de uitoefening van de handel goederen te koop aan te bieden dan wel diensten aan te bieden;
  2. anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstekken aan publiek.

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste standplaatsen en incidentele standplaatsen. Het standplaatsenbeleid van de gemeente Noordwijk benoemt de locaties waar een vaste standplaats kan worden ingenomen. Op dit moment zijn alle locaties bezet. Er wordt gewerkt met een wachtlijst.

  Incidentele standplaatsen kunnen voor de hele gemeente worden aangevraagd maar moeten een relatie hebben met een evenement dat in de gemeente wordt gehouden. Vergunningen voor vaste en incidentele standplaatsen worden voor een jaar verleend.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
 • Wat heb ik nodig?

  Een standplaatsvergunning dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden aangevraagd. U kunt daarvoor een formulier gebruiken, dat u kunt downloaden.
  Tevens dient u naast het ingevulde activiteitenformulier, de volgende gegevens en bescheiden te overleggen:

  • een afschrift van een registratiekaart van het Centraal Registratiekantoor
  • een inschrijving bij een Kamer van Koophandel
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • een beschrijving, tekening en/of foto's van de verkoopgelegenheid
  • een omschrijving van de artikelen die worden verkocht
  • een omschrijving van de gewenste locatie
  • de gewenste tijdstippen van openstelling

  Bovenstaande bescheiden dient u ook aan te leveren wanneer u een standplaatsvergunning wenst te verlengen.

 • Kosten

  Tarief per 1-1-2018
  • Korter dan 7 dagen € 120,20
  • Langer dan 7 dagen € 300,70
 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.

 • Links en formulieren