Snippergroen

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  Onder snippergroen verstaan we stroken openbare grond, waarvan de gemeente eigenaar is. Deze stroken grenzen aan uw tuin, huis of grond. In sommige gevallen is er voor gebruik van deze stroken grond een afspraak gemaakt, in andere gevallen is er (nog) niks geregeld.

  Project snippergroen

  De gemeente Noordwijk voert het project Snippergroen uit om het gebruik van gemeentegrond te regelen. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd. Soms een paar wijken tegelijk. Ook de buitengebieden komen aan bod. We kijken dan naar het bestaande gebruik van gemeentegrond.

  Coalitiekoers: geen rechtsongelijkheid

  Met het project Snippergroen zorgen we ervoor dat het gebruik van grond voor iedereen op dezelfde manier is geregeld. In de Coalitiekoers 2014-2018 ‘Denk mee. Doe meer!’ is opgenomen dat dit project wordt opgepakt. Het doel is om afspraken te maken over het gebruik van gemeentegrond. En om rechtsongelijkheid tussen inwoners weg te nemen.

 • Hoe werkt het?

  Informatieavond

  In elke wijk worden betrokken bewoners persoonlijk uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond wordt informatie over het project Snippergroen verstrekt en worden bewoners in de gelegenheid gesteld algemene vragen te stellen.

  Na de informatieavond ontvangen betrokkenen een brief met daarin informatie over hun persoonlijke situatie. Daarnaast maken wij graag een afspraak voor een gesprek aan huis om de individuele situatie te bespreken. Vervolgens wordt er met elkaar toegewerkt naar een oplossing.

  De gemeente kan in de volgende situaties, onder bepaalde voorwaarden, de aangrenzende strook grond verkopen:

  1. U heeft het snippergroen dat aan uw huis, tuin of grond grenst in gebruik zonder dat daarover afspraken zijn met de gemeente.
  2. Aan uw huis, tuin of grond grenst snippergroen dat u niet in gebruik heeft, maar wel graag aan uw perceel zou willen toevoegen.

  Kopen gemeentegrond niet altijd mogelijk

  Aankoop van gemeentegrond is niet in alle gevallen mogelijk. Per situatie beoordeelt de gemeente of de grond wel of niet uitgeefbaar is. Wij kijken daarbij onder andere naar:

  1. Kabels en leidingen in de grond;
  2. Structuur van het groen in uw leefomgeving;
  3. De verkeersveiligheid.
 • Wat moet ik doen?

  U heeft gemeentegrond in gebruik

  Na de informatieavond ontvangen bewoners waarbij gebruik van gemeentegrond is geconstateerd een persoonlijke brief.

  Als u aangeeft dat u de strook grond wilt aankopen dan zetten wij de verdere procedure (zie hieronder) in gang.

  • Wij bekijken of de gemeentegrond in uw geval voor verkoop in aanmerking komt. Dit neemt enkele weken in beslag.
  • Als verkoop mogelijk is, dan ontvangt u van ons een verkoopvoorstel.
  • U stuurt het ondertekende verkoopvoorstel naar ons terug.
  • Na ontvangst sturen wij het verkoopvoorstel door naar de notaris van uw keuze.
  • De notaris maakt met u een afspraak om de akte zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden, te laten passeren.

  U heeft de gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling

  Als uw perceel aan een stukje gemeentegrond grenst, dan is het eventueel mogelijk om deze grond van de gemeente te kopen. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen.

  Als u de grond niet in gebruik heeft, kan de procedure langer duren. Binnen twee weken laten wij weten of uw aanvraag direct kan worden meegenomen, of dat de aanvraag wordt behandeld als het project in uw gebied wordt gestart.

 • Kosten

  De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is € 210,- per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de overdrachtsbelasting en notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen. Bij aankoop van meer dan 50 m2 taxeert een onafhankelijk taxateur de grond.

 • Aanvullende informatie

  Verjaring

  Als gemeentegrond lange tijd wordt gebruikt door een inwoner, kan er in sommige gevallen sprake zijn van verjaring. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Er zijn 2 vormen van verjaring: verkrijgende en bevrijdende verjaring. Als u als bewoner beroep wilt doen op verjaring, dan zult u de verjaring zelf moeten aantonen. Dat wordt niet door de gemeente gedaan.

  Als u meer wilt weten over verjaring of wilt weten hoe u er een beroep op kunt doen, neem dan de flyer Project Snippergroen Verjaring door.

  Meer informatie over snippergroen?

  Heeft u na het lezen van de flyers en vraag en antwoord: Project Snippergroen nog vragen dan kunt u per e-mail contact opnemen met het projectteam Snippergroen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de projectmedewerkers via het Klantcontactcentrum. De projectmedewerkers zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

 • Links en formulieren