Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • Wat moet ik doen?

  U doet de sloopmelding via het Omgevingsloket online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als u ook een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u via het Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor aanvullende informatie kunt u met hun contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij het Omgevingsloket online heeft u een DigiD inlogcode nodig.