Rioolaansluitrecht

  • Hoe werkt het?

    De gemeenten Lisse en Noordwijk werken samen op het gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de Gemeentelijke belastingen Lisse en Noordwijk.