Reclamemateriaal verspreiden

 • Wat is het?

  In grote delen van Noordwijk is het toegestaan om reclamemateriaal, zoals flyers, folders of samples te verspreiden. Voor het toeristisch kerngebied geldt echter een verbod voor dergelijke activiteiten.

 • Hoe werkt het?

  Het is verboden om gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de volgende door het college aangewezen gebieden en wegen: het strand, de Rudolf Tappenbeckweg, de Koningin Wilhelminaboulevard, de Koningin Astrid Boulevard, de Zeereep, het Vuurtorenplein, De Grent en het Palaceplein. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt een ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier ontheffing flyeren/samplen. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

 • Wat heb ik nodig?

 • Kosten

  € 120,20 (tarief per 1 januari 2018)

 • Aanvullende informatie

  U moet goed rekening houden met de volgende bepaling uit de Afvalstoffenverordening: “Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.” Deze bepaling is altijd van toepassing, dus ook als er voor de activiteit geen APV-ontheffing nodig is.