Reclamemateriaal verspreiden

 • Wat is het?

  In grote delen van Noordwijk is het toegestaan om reclamemateriaal, zoals flyers, folders of samples te verspreiden. Voor het toeristisch kerngebied geldt echter een verbod voor dergelijke activiteiten.

 • Hoe werkt het?

  Het is verboden om gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de volgende door het college aangewezen gebieden en wegen: het strand, de Rudolf Tappenbeckweg, het Palaceplein, de Koningin Wilhelminaboulevard, de Koningin Astrid Boulevard, de Zeereep, het Vuurtorenplein, De Grent en het plein, in de volksmond bekend als het “Gat van Palace”.

  Van dit verbod kan ontheffing worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

  Voor het verspreiden van flyers en dergelijke buiten de genoemde en wegen is geen ontheffing nodig.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt desgewenst een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor kunt u gebruik maken van een standaard aanvraagformulier.

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moeten leges worden betaald. De hoogte van de leges bedraagt € 120,20 (tarief per 1 januari 2018).

 • Aanvullende informatie

  U moet goed rekening houden met de volgende bepaling uit de Afvalstoffenverordening: “Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.” Deze bepaling is altijd van toepassing, dus ook als er voor de activiteit geen APV-ontheffing nodig is.

 • Links en formulieren