Opvragen persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Alle gemeenten bewaren de actuele relevante gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen. Gemeenten of organisaties die wettelijke taken uitvoeren, kunnen deze informatie opvragen. Ook bedrijven en particulieren kunnen beperkte informatie krijgen voor zover daarin bij of volgens de gemeentelijke verordening is voorzien. De gemeente bepaalt of een organisatie of persoon informatie over een inwoner mag krijgen en houdt hierbij rekening met de wettelijke regels over privacybescherming.

 • Hoe werkt het?

  Personen en organisaties die wettelijk recht hebben op informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangen deze gegevens meestal automatisch. Het gaat dan vooral om (semi-)overheidsinstellingen, rechtbanken en advocaten. Andere personen of organisaties kunnen bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen om informatie uit de BRP te krijgen. Gegevens worden niet telefonisch verstrekt.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u als particulier of organisatie informatie opvragen bij de gemeente over personen uit de Basisregistratie Personen? Dan dient u een schriftelijk verzoek in en geeft u daarbij aan waarom u de persoonsgegevens opvraagt. De gegevens worden verstrekt volgens de verordening van de gemeente Noordwijk. De gemeente verstrekt in deze gevallen uitsluitend algemene gegevens zoals, naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan:

  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk, voor zover de verstrekking noodzakelijk is, waarbij wordt nagegaan of de verstrekking wordt gerechtvaardigd door een dringende maatschappelijke behoefte en in juiste verhouding staat tot het doel en dit doel niet op minder ingrijpende wijze kan worden bereikt.
  • Natuurlijke personen, t.b.v. een persoonlijk, niet commercieel belang, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene van wie de gegevens worden verstrekt.
 • Wat heb ik nodig?

  Uw geldige identiteitsbewijs.

 • Aanvullende informatie

  Wie krijgt er informatie?

  De gemeente geeft niet aan iedereen informatie over personen. Dit hangt af van de organisatie of persoon die om de gegevens vraagt.

  Overheidsinstellingen

  De gemeente is verplicht om informatie te geven aan bepaalde overheidsinstellingen. Dat zijn bijvoorbeeld andere gemeenten, de Belastingdienst, politie, justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  Organisaties met een wettelijke taak

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. Bijvoorbeeld aan advocaten en rechtbanken. De gemeente vraagt eerst toestemming als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

  Organisaties met een publiek doel

  De gemeente mag informatie geven aan organisaties of personen die gegevens gebruiken voor een publiek doel. Bijvoorbeeld aan pensioenfondsen, woningbouwverenigingen en vakorganisaties. De gemeente geeft geen informatie als de persoon om wie het gaat geheimhouding heeft gevraagd.

 • Links en formulieren