Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren

 • Wat is het?

  Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Opgraven kan worden toegestaan als een aanvraag voor een vergunning bij de burgemeester is aangevraagd óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna.

  U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.

 • Hoe werkt het?

  U kunt goede redenen hebben om een stoffelijk overschot te laten opgraven. Bijvoorbeeld als u het stoffelijk overschot van de overledene in een ander graf wilt herbegraven of wilt overbrengen naar een andere begraafplaats. In de regel wordt een termijn van 10 jaar na begraving gehanteerd, zijnde de termijn van grafrust, waarbinnen opgraving niet wordt toegestaan. Als toestemming is verleend, dan heeft u een verlof tot begraven/cremeren nodig van de de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de aanvraag voor toestemming laten verzorgen door de begrafenisondernemer die de herbegrafenis of crematie regelt.

  Als u de toestemming zelf wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met een ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan via het Klantcontactcentrum van de gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal met u doornemen hoe u de toestemming kunt aanvragen.