Ontgronding

  • Wat is het?

    Ontgronden betekent, dat u de bodem op land of in water afgraaft. Bijvoorbeeld voor winning van delfstoffen of landschapsinrichting. U hebt hiervoor een vergunning nodig van de provincie Zuid Holland.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.