Ontgronding

  • Wat is het?

    Ontgronden betekent dat u de bodem op land of in water afgraaft. Bijvoorbeeld voor winning van delfstoffen of landschapsinrichting. U hebt hiervoor een vergunning nodig van de provincie of Rijkswaterstaat.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

    Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de ODWH.