Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

  • Wat is het?

    U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

    Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn. U kunt deze beperkingen bekijken bij het Kadaster.

  • Wat moet ik doen?

    Vraag bij het Kadaster een Kadastraal uittreksel of een Kadastraal bericht eigendom aan. Hierop staan alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. De gemeentelijke beperkingen kunt alleen bij de gemeente inzien.