Ongediertebestrijding

 • Wat is het?

  Ongediertebestrijding kan gaan over bijvoorbeeld bestrijding van ratten.

  De aanwezigheid van ratten is een natuurlijk gegeven. Ratten kunnen echter overlast veroorzaken en kunnen een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid kan de gemeente in sommige gevallen optreden op grond van bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit.

 • Hoe werkt het?

  Gemeente Noordwijk heeft diverse taken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

  Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van de ODHW

 • Wat moet ik doen?

  Het is belangrijk om ratten zo min mogelijk aan te trekken. Dat betekent dat bijvoorbeeld geen etensresten, oud brood en dergelijke moet worden gedeponeerd op voor ratten toegankelijke plaatsen. Ook is het van belang om ratten zoveel mogelijk te weren uit de woonomgeving. Er zijn allerlei manieren om ratten te weren. Informatie daarover kunt u krijgen bij particuliere vakspecialisten. De gemeente heeft in beginsel geen bestrijdingsplicht. Ook voor het laten bestrijden van ongedierte kunt u contact opnemen met een daartoe gespecialiseerd bedrijf.

  Als u van mening bent dat er sprake is van een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid kunt u de situatie voorleggen aan de ODWH. U kunt daar ook terecht als er sprake is van een situatie waarbij een perceeleigenaar geen of onvoldoende maatregelen neemt om de aantrekking van ratten te voorkomen.

 • Aanvullende informatie

  Overlast van ongedierte zoals mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen, kunt u op verschillende wijzen bestrijden. Een bijennest kunt u het best laten weghalen door een imker. Informeer bij een tuincentrum of professionele particuliere ongediertebestrijders naar de mogelijkheden.