Ongediertebestrijding

 • Wat is het?

  Ongediertebestrijding kan gaan over bijvoorbeeld bestrijding van overlast van ratten, muizen, wespen, bijennest, mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente heeft in beginsel geen bestrijdingsplicht. 

  Als er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid kan de gemeente in sommige gevallen optreden op grond van bepalingen uit de Woningwet en het Bouwbesluit. Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODHW

 • Wat moet ik doen?

  Overlast van ongedierte zoals muizen, wespen, mieren, kakkerlakken, mollen en bladluizen, kunt u op verschillende wijzen zelf bestrijden. Een bijennest kunt u het beste laten weghalen door een imker. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

  Het is belangrijk om ratten zo min mogelijk aan te trekken. Dat betekent dat bijvoorbeeld geen etensresten, oud brood en dergelijke moet worden gedeponeerd op voor ratten toegankelijke plaatsen. Ook is het van belang om ratten zoveel mogelijk te weren uit de woonomgeving. Er zijn allerlei manieren om ratten te weren. Informeer bij het Meldpunt Ongedierte naar de mogelijkheden.

  Ratten kunnen echter een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Als u van mening bent dat er sprake is van een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid kunt u contact opnemen met de ODWH. U kunt daar ook terecht als er sprake is van een situatie waarbij een perceeleigenaar geen of onvoldoende maatregelen neemt om de aantrekking van ratten te voorkomen.