Onderwijshuisvesting, melden van schade

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk heeft een verzekering afgesloten voor opstal en inboedel voor schoolgebouwen. Elke schade moet door het schoolbestuur c.q. de schooldirectie terstond aangegeven bij de politie en gemeld bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk en de verzekeraar, mag de eventuele schade worden hersteld.

  Vandalismeschade

  In geval van vandalismeschade geldt: dat door het schoolbestuur c.q. de schooldirectie terstond deze schade wordt aangegeven bij de politie en gemeld bij de gemeente Noordwijk. Na overleg en overeenstemming met de gemeente Noordwijk, kan de schade worden hersteld.

 • Hoe werkt het?

  Schademelding algemeen

  Melden bij, afdeling Dienstverlening, team Financiën, telefoonnummer (071) 36 60 299, e-mailadres: m.klinkenberg@noordwijk.nl

  Schademelding vandalisme

  Melden bij, afdeling Ruimte en Samenleving, team Samenleving, telefoonnummer (071) 36 60 472, e-mailadres e.vaneeden@noordwijk.nl

 • Wat moet ik doen?

  De rekening van de gerepareerde schade met akkoordverklaring van de directeur van de school, dient, binnen 10 weken, te samen met het schadeformulier én het proces verbaal van de politie gedeclareerd te worden om voor vergoeding in aanmerking te komen. U kunt het formulier schademelding onderwijshuisvesting hier downloaden en vervolgens naar ons toesturen.