Noodfonds

 • Wat is het?

  De gemeente heeft een Noodfonds. Dit fonds is voor inwoners van Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. U kunt een aanvraag voor het noodfonds doen als er geen andere voorzieningen zijn zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand waar u aanspraak op kunt maken. Op deze regeling kunt u geen aanspraak maken voor betalingsachterstanden, bekeuringen of problemen die u zelf had kunnen voorzien en voorkomen. 

 • Hoe werkt het?

  U kunt een aanvraag doen als u in een noodsituatie zit die: 

  • acuut is;
  • incidenteel is;
  • van beperkte omvang is;
  • u niet met uw inkomen of vermogen kunt betalen;
  • niet veroorzaakt is door betalingsachterstanden of bekeuringen;
  • niet op te lossen is met een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;
  • oplosbaar is met een éénmalige bijdrage van maximaal € 1500,-.
 • Wat moet ik doen?

  1. Een aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier Noodfonds. Dit formulier kunt u ook ophalen bij het Lokaal Loket
  2. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het Lokaal Loket of mailen naar doemeeregelingen@noordwijk.nl
 • Wat heb ik nodig?

  1. Een kopie van uw laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie.
  2. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
  3. Een bewijs, rekening van de noodsituatie.
  4. IBAN nummer van uw betaalrekening.
  5. Laatste jaarafschrift van de spaarrekeningen/beleggingsrekeningen (ook van minderjarige thuiswonende kinderen).
 • Kosten

  Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  Na het ontvangen van een volledig ingevulde aanvraag neemt een medewerker van de gemeente Noordwijk binnen 2 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak. Na het gesprek ontvangt u als dit mogelijk is binnen 2 weken, maar uiterlijk binnen 6 weken een besluit in de vorm van een beschikking.

 • Aanvullende informatie

  Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u voor het noodfonds in aanmerking komt. De voorwaarden zijn:

  1. U bent minimaal één jaar ingeschreven en woonachtig in Noordwijk.
  2. U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 130 % van de bijstandsnorm.
  3. U heeft weinig financieel eigen vermogen.