Naamskeuze kind

 • Wat is het?

  Krijgt u een eerste kind? U kunt dan bij de gemeente aangeven welke achternaam uw kind krijgt: uw achternaam of die van uw partner.
  Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte geeft u de naamskeuze aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Hoe werkt het?

  U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Het maakt hierbij niet uit of het eerste kind is geboren, erkend of geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

  Doet u geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of u getrouwd bent of niet de achternaam van uw kind:

  • Bent u getrouwd, dan krijgt uw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader.
  • Bent u getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand.
  • Bent u niet getrouwd, dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
  • Bent u niet getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand.
  • Bepaalt u de naamskeuze bij erkenning van uw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning.

  Verder geldt het volgende:

  • Uw kind is bij erkenning jonger dan 12 jaar: er is altijd toestemming nodig van de moeder.
  • Uw kind is bij erkenning 12 t/m 15 jaar: er is altijd toestemming nodig van de moeder én het kind.


  Bij adoptie bent u verplicht om naamskeuze te doen. Is uw adoptiekind ouder dan 16 jaar? Dan is altijd toestemming nodig van het kind zelf. Het kind zelf bepaalt ook welke achternaam het gaat dragen.

  Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen en pleegkinderen uw achternaam geven? U hebt dan een naamswijziging bij Koninklijk Besluit nodig.  

 • Wat moet ik doen?

  U kiest de achternaam van uw eerste kind bij de gemeente. U en uw partner moeten beide langskomen.

  Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

 • Wat heb ik nodig?

  • geldig identiteitsbewijs
 • Links en formulieren