Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Wat is het?

  Als u een rijks- of een (potentieel) gemeentelijk monument wilt verbouwen, herstellen of aanpassen, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten nodig.

 • Hoe werkt het?

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.

 • Wat moet ik doen?

  Als u direct een omgevingsvergunning wilt aanvragen, kan dit via het Omgevingsloket online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar kunt u aangeven dat het gaat om het wijzigen van een monument.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij het Omgevingsloket online heeft u een DigiD inlogcode nodig.

 • Aanvullende informatie

  De vergunningaanvragen voor monumenten worden beoordeeld door een onafhankelijke monumentencommissie. Deze commissie toets of de voorgestelde wijzigingen geen onevenredige schade aanrichten aan het monument. Wilt u vooraf kunnen inschatten of uw plan passend is bij het monument, dan kunt u een vooroverleg inplannen of een principeverzoek indienen per e-mail.