Monument, aanwijzing

 • Wat is het?

  Soms kan een woning of bouwwerk de status van monument verkrijgen. De rijksoverheid kan een object aanwijzen als rijksmonument. De gemeente kan woningen of bouwwerken aanwijzen als gemeentelijk monument.

  Gemeentelijke monumentenlijst per december 2017

  Het college van burgemeester en wethouders heeft gemeentelijke monumenten aangewezen. Meer dan 55 mooie Noordwijkse panden en complexen staan op de lijst. De gemeentelijke monumentenlijst is een aanvulling op de rijksmonumentenlijst. Daar staan maar liefst 74 panden op.

  Noordwijk Binnen

  • Achterzeeweg 1
  • Bronckhorststraat bij 41
  • Bronckhorststraat 69
  • Doelensteeg 1
  • Douzastraat 42
  • Gooweg 1
  • Gooweg 5
  • Gooweg 35
  • Herenweg 114
  • Herenweg 225
  • Keplerlaan 1
  • Lijnbaanweg 19-21
  • Lijnbaanweg 44
  • Molenstraat 7, 7A, 7B
  • Pick├ęstraat 66
  • Pick├ęstraat 68
  • Sint Jeroensweg 11-13 en Boerenburgerweg 2
  • van Limburg Stirumstraat 33
  • Voorstraat 2
  • Voorstraat 50A, 50B
  • Voorstraat 65
  • Voorstraat 83
  • Voorstraat 85
  • Voorstraat 107
  • Voorstraat 122, 122B, 122C
  • Wilhelminastraat 6-8, 10-12

  Noordwijk aan Zee

  • Atjehweg 27
  • Binnenweg 23
  • Bosweg 15
  • de Ruijterstraat 67-73
  • Dennenweg 12
  • Duinweg 13
  • Hoofdstraat 2 / Huis ter Duinstraat 1D, 1E, 1F, 1G
  • Kapelleboslaan 6
  • Koepelweg 15
  • Koepelweg 40
  • Koningin Astrid Boulevard 48-49
  • Koningin Astrid Boulevard 52
  • Koningin Astrid Boulevard 54
  • Koningin Wilhelmina Boulevard 8
  • Lombok 1-11
  • Nicolaas Barnhoornweg 44
  • Nieuwe Zeeweg 73
  • Noordzeestraat 15-17
  • Oude Zeeweg 62
  • Piet Heinplein 1
  • van Hardenbroekweg 14-16
  • van Speijkstraat 5
 • Hoe werkt het?

  Een besluit over aanwijzing van een object als gemeentelijk monument wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Zowel bij een gemeentelijk initiatief als bij een extern verzoek vraagt het college advies aan de Commissie Erfgoed Noordwijk. Deze commissie let op de architectonische waarde van het pand in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (er hebben bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Ook wordt overlegd met de eigenaar.

  Als het college besluit tot aanwijzing, wordt dit meegedeeld aan de eigenaar. Deze kan bezwaar maken tegen de aanwijzing.
  Wanneer de aanwijzing definitief is, wordt het pand als gemeentelijk monument geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente een verzoek om erkenning als monument indienen voor uw pand of bouwwerk. Een verzoek tot aanwijzing aanvragen voor andermans eigendom kan ook, mits u belanghebbende bent.

  Ter onderbouwing van het verzoek kunt u gegevens aanleveren over het object. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens over de architect, de bouwstijl, het bouwjaar, eventuele archeologische vondsten, belangrijke voormalige bewoners, belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.

 • Aanvullende informatie

  Nadere informatie over (de aanwijzing van) rijksmonumenten kunt u verkrijgen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor nadere informatie over (de aanwijzing van) gemeentelijke monumenten kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker erfgoed van de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.

  Beleid