Monument aanwijzen

 • Wat is het?

  Soms kan een pand de status van een monument krijgen. De gemeente kan panden aanwijzen als gemeentelijk monument. Het pand wordt dan als gemeentelijk monument geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • Hoe werkt het?

  Een besluit over aanwijzing van een pand als gemeentelijk monument wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders. Zowel bij een gemeentelijk initiatief als bij een extern verzoek, vraagt het college advies aan de Commissie Erfgoed Noordwijk. Deze commissie let op de architectonische waarde van het pand in historisch verband. Dit betekent dat de bouwstijl van het pand typerend is voor een bepaalde periode of zeldzaamheid. Ook wordt gekeken naar de lokale historische waarde (hebben er bijvoorbeeld beroemde mensen gewoond), naar typische kenmerken voor de regio en naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Ook wordt overlegd met de eigenaar.

  Als het college besluit tot aanwijzing, wordt dit bekend gemaakt aan de eigenaar. Die kan vervolgens bezwaar maken tegen de aanwijzing. Als de aanwijzing definitief is, wordt het pand als gemeentelijk monument geregistreerd op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt bij de gemeente schriftelijk een verzoek om erkenning als monument indienen voor uw pand. Een verzoek tot aanwijzing aanvragen voor andermans eigendom kan ook als u belanghebbende bent. Ter onderbouwing van uw verzoek kunt u gegevens aanleveren over het pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gegevens over de architect, de bouwstijl, het bouwjaar, eventuele archeologische vondsten, belangrijke voormalige bewoners, belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw pand hebben plaatsgevonden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker erfgoed van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.

 • Aanvullende informatie

  De rijksoverheid kan een pand aanwijzen als rijksmonument. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Links en formulieren