Ligplaats (woon)boot of ander vaartuig, toestemming

 • Direct regelen

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt op welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn en ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Wilt u met een vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan.

 • Hoe werkt het?

  Aangezien er slechts een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar is en de vraag naar ligplaatsen groter is dan het aanbod, wordt in de Gemeenteberichten bekend gemaakt zodra er een ligplaats vrij is.

  Toetsen aanvraag

  Een aanvraag wordt getoetst aan de hiervoor op gestelde kaders. Deze zijn terug te vinden in:

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de vergunning direct digitaal aanvragen of schriftelijk via het aanvraagformulier ligplaatsvergunning. Dit formulier kunt u downloaden en ingevuld naar ons toesturen.

 • Wat heb ik nodig?

  Digitaal aanvragen

  • DigiD inlogcode

  Schriftelijk aanvragen

 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een formele aanvraag voor een ligplaatsvergunning moeten leges worden betaald. De hoogte van de leges bedraagt € 120,20 (per 1 januari 2018).

  Als de vergunning wordt verleend en de ligplaats wordt ingenomen, is liggeld (precariobelasting) verschuldigd.