Leerlingenvervoer

 • Wat is het?

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dit vervoer door:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi
 • Hoe werkt het?

  Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u – als u aan de voorwaarden voldoet – een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd. U kunt in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening in het geval uw kind voor basisonderwijs of voor speciaal onderwijs aangewezen is op een school die verder dan 6 kilometer van het woonadres ligt of in het geval uw kind zodanig gehandicapt is dat het niet zelf naar school kan reizen. De gemeente beoordeelt per kind of leerlingenvervoer noodzakelijk is.

  Eigen bijdrage

  In sommige gevallen vraagt de gemeente een eigen bijdrage voor het vervoer.

 • Wat moet ik doen?

  Als u denkt dat u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, dan kunt u dit aanvragen met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Bij dit formulier worden ook aanvullende gegevens gevraagd. Lees de toelichting goed bij het invullen van de aanvraag. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • Wat heb ik nodig?

  • Advies schoolkeuze van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Duin- en Bollenstreek.
  • Verklaring medisch specialist ten aanzien van mogelijkheden vervoer.
  • IB60 verklaring 2015 van de Belastingdienst, in het geval uw kind een SBO school bezoekt en de ouders/verzorgers een gezamenlijk inkomen hebben onder de inkomensnorm van € 25.650,--.

  Aanvullend advies

  De gemeente kan een aanvullend advies vragen aan de GGD over de noodzaak van het toekennen van een vervoersvoorziening.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt.

 • Links en formulieren