Klacht indienen

 • Wat is het?

  Vindt u dat u bent benadeeld door het optreden van een bestuurder of een medewerker van de gemeente? U kunt dan een klacht indienen. Vervolgens handelt de gemeente uw klacht af volgens de procedure in de verordening commissie bezwaar- en klaagschriften.
  In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje wordt gehouden. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen. U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er speciale bezwaar- en beroepsprocedures.

 • Wat moet ik doen?

  Dien uw klacht schriftelijk in. Een klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen.

  Vervolgens wordt uw klacht voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

  Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman.