Kindcentrum, opname in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen