Kind erkennen ná de geboorte

 • Wat is het?

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris.

  Erkenning niet nodig

  U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent.

  Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties:

  • huwelijk met de moeder;
  • geregistreerd partnerschap met de moeder.

  Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

 • Hoe werkt het?

  Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

  U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

  Verder gelden de volgende regels:

  • Het kind heeft nog geen juridische vader.
  • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
  • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
  • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
  • U kunt geen overleden kind erkennen.
  • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
 • Wat moet ik doen?

  U kunt een kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Meestal vindt erkenning plaats in de geboorte- of woongemeente.

  U dient altijd een afspraak te maken als u een kind wilt erkennen. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 12:30 uur en van 13:30 - 16:00 uur en op donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur terecht. U kunt direct digitaal een afspraak maken. Als u niet in staat bent de afspraak digitaal te maken, kunt u ook contact opnemen met het Klantcontactcentrum.

  Als erkenner hoeft u niet de biologische vader te zijn, wel moet u bevoegd zijn om te erkennen. De erkenningsakte kunt u laten opmaken bij de gemeente. U kunt het kind op 3 momenten erkennen: voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte.

  Een kind erkennen voor de geboorte

  Er gelden aparte regels voor erkenning van een ongeboren kind.

  Een kind erkennen bij de geboorteaangifte

  • Als uw kind is geboren, doet u binnen 3 werkdagen aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren.
  • U kunt het kind dan meteen erkennen.
  • Vaak is de moeder nog niet in staat om mee te komen. Zij moet dan schriftelijk toestemming tot erkenning geven, deze ondertekenen en een kopie van haar identiteitsbewijs bijvoegen.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt vervolgens de erkenningsakte op.

  Een kind erkennen na de geboorteaangifte

  • Ieder kind dat geen juridische vader heeft, kan in principe worden erkend. Als erkenner gaat u samen met de moeder naar de gemeente. Daar verzoekt u een ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenningsakte op te maken.
  • Is het te erkennen kind 12 jaar of ouder? Dan moet zowel het kind als de moeder toestemming geven.
  • Willen moeder en/of kind geen toestemming geven? Als verwekker van het kind kunt u dan de rechtbank vragen om vervangende toestemming. U kunt de toestemming voor de erkenning schriftelijk geven.
  • Uit de schriftelijke toestemming moet duidelijk blijken wie toestemming tot erkenning geeft en wie het kind mag erkennen. De persoon die toestemming geeft, moet de brief persoonlijk ondertekenen. Deze handtekening wordt aan de hand van een identiteitsbewijsbewijs gecontroleerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • Is het kind dat erkend wordt 16 jaar of ouder? Het kind kan dan geen schriftelijke toestemming tot erkenning geven, maar moet zelf ook aanwezig zijn bij de erkenning.
 • Wat heb ik nodig?

  Als de moeder meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

  Als de moeder niet meegaat naar de gemeente neem dan het volgende mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • schriftelijke toestemming van de moeder;
  • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
  • kopie geldig identiteitsbewijs moeder.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

  • schriftelijke toestemming van het kind;
  • kopie geldig identiteitsbewijs van het kind.

  Extra documenten nodig bij erkenning kind door duomoeder

  • verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).
 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Aanvullende informatie

  Keuze achternaam eerste kind

  Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de erkenner. Als u wilt dat het eerste kind de naam van de erkenner krijgt, dan moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is niet voldoende.

  Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

  Ouderlijk gezag

  • Als u getrouwd bent met de moeder of bent u geregistreerd partner van de moeder, dan krijgt u bij de geboorte van het kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. U hoeft het kind niet te erkennen.
  • Als u een andere relatie hebt met de moeder, dan kunt u het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter. U moet het kind wel eerst erkennen. Of u het ouderlijk gezag krijgt, hangt af van uw situatie.
 • Links en formulieren