Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

 • Wat is het?

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en op/ná 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

  Als u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland of voor het eerst in Nederland komt wonen, moet u zich melden bij de gemeente voor een Eerste inschrijving in Nederland. Hiervoor gelden andere regels. Bij Eerste inschrijving in Nederland staat vermeld wat u moet doen.

  Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

 • Wat moet ik doen?

  Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

  U kunt hiervoor bij de publieksbalies langskomen tijdens openingstijden.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte
  • huur- of koopcontract

  In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving.

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres
  • (kopie) geldig identiteitsbewijs hoofdbewoner

  U komt vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving
 • Links en formulieren