Grafruiming

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk is beheerder van de Gemeentelijke Begraafplaats. De gemeente heeft het recht algemene graven te ruimen waarvan de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken. Bij particuliere graven heeft de gemeente het recht deze te ruimen als rechthebbenden hun grafrecht hebben laten verlopen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente publiceert via het publicatiebord op de begraafplaats, de website en in het plaatselijk weekblad, welke graven op de gemeentelijke begraafplaats geruimd gaan worden.
  Rechthebbenden van het grafrecht ontvangen van de gemeente tijdig een signaleringsbrief waarin vermeld wordt, dat de grafrechten kunnen worden verlengd of opgezegd.

 • Wat moet ik doen?

  Na ontvangst van de signaleringsbrief dient de rechthebbende aan te geven of het graf verlengd wordt, dan wel opgezegd. Bij verlenging ontvangt rechthebbende een factuur voor het verlengen van het grafrecht.

 • Kosten

  Voor de kosten kunt u kijken op de tarievenlijst gemeentelijke begraafplaats.