Graafmelding

 • Wat is het?

  Het is soms nodig dat er gegraven wordt in de openbare ruimte, ten behoeve van bijvoorbeeld het leggen van leidingen of een rioolaansluiting.

 • Hoe werkt het?

  Particulieren en andere partijen mogen geen graafwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte. Dit is voorbehouden aan professionele bedrijven en partijen die volledig op de hoogte moeten zijn van alle regels, verplichtingen en beschikken over alle noodzakelijke certificeringen.

  Bedrijven die in opdracht graafwerkzaamheden gaan verrichten, moeten hiertoe een melding doen bij de gemeente. Na het verstrekken van een instemmingsbesluit of het doen van een melding kan een bedrijf alle voorbereidingen en uitvoering laten plaatsvinden, onder toezicht van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  Als er graafwerkzaamheden in de openbare ruimte moeten plaatsvinden, heeft u als opdrachtgever een bedrijf nodig dat deze werkzaamheden voor u kan en mag uitvoeren. Het door u ingehuurde bedrijf moet voldoen aan alle door de gemeente gestelde eisen.

 • Hoe lang duurt het?

  Het verlenen van instemming door de gemeente op een verzoek van een bedrijf kan maximaal zes weken duren. In de praktijk worden instemmingsverzoeken vaak binnen enkele werkdagen afgehandeld. Met deze afhandeling zijn kosten gemoeid.

 • Links en formulieren