Gladheid bestrijden

 • Wat is het?

  De wegen in de gemeente Noordwijk worden tijdens de vorstperiode met zout gestrooid om gladheid te voorkomen. De strooiroutes van de gemeente worden gereden van het buitengebied naar het centrum om toegangswegen naar het dorp en bedrijventerreinen als eerste begaanbaar te maken.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente werkt op basis van vooraf vastgestelde strooiroutes en wijkt daar zo min mogelijk vanaf. Als eerste wordt er gestrooid op de hoofdroutes, de toegangswegen en de industriegebieden. Aansluitend worden doorgaande wegen, busroutes en fietspaden gestrooid.

 • Wat moet ik doen?

  Zorg ervoor dat u tijdens het winterseizoen zelf over voldoende strooimiddelen (zout, zand of kiezels) beschikt om de toegang tot uw eigen huis (stoep en opgang) bereikbaar te houden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het strooien op trottoirs.

  Meldingen over gladheid kunt u direct digitaal doorgeven via de website van Verbeterdebuurt. Als u niet in staat bent de melding digitaal te doen, kunt het ook doorgeven aan het Klantcontactcentrum.

 • Aanvullende informatie

  Het strooien van zout is slecht voor het milieu. Daarom houdt de gemeente niet alleen rekening met de veiligheid op de weg, maar ook met de schade aan het milieu die het gevolg van onbeperkt zout strooien kan zijn.

 • Links en formulieren