Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren.

  Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Wat moet ik doen?

  • Nadat u de locatie, datum en tijd telefonisch heeft vastgelegd, ontvangt u de benodigde formulieren voor een melding voorgenomen partnerschap. Deze melding doet u in de gemeente waar het partnerschap voltrokken gaat worden. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

   • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat het partnerschap voltrokken gaat worden.
   • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de partnerschapsdatum de melding doen.
   • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
 • Aanvullende informatie

  Verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Tegenwoordig zijn er wettelijk gezien weinig verschillen meer tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen die er nog zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap.
  • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent. Dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of er gelden andere regels. Houd hier rekening mee als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Wet Beperkte gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen. U trouwt dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Voor mensen die een geregistreerd partnerschap aangaan geldt deze wet ook.

  Algehele gemeenschap van goederen

  Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden van u samen waren. Dus ook de bezittingen en schulden die u voor het trouwen zelf had.

  Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

 • Links en formulieren