Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
  • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
   • ouders en kinderen
   • grootouders en kleinkinderen
   • broers en zussen

  Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  • Nadat u de locatie, datum en tijd telefonisch heeft vastgelegd bij het Klantcontactcentrum, ontvangt u de benodigde formulieren voor een melding voorgenomen partnerschap. Deze melding doet u in de gemeente waar het partnerschap voltrokken gaat worden. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

   • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat het partnerschap voltrokken gaat worden.
   • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de partnerschapsdatum de melding doen.
   • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen (per stel).
 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
  • eventueel een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
 • Aanvullende informatie

  Verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Tegenwoordig zijn er wettelijk gezien weinig verschillen meer tussen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Dit zijn de belangrijkste verschillen die er nog zijn:

  • U hoeft elkaar niet het jawoord te geven bij een geregistreerd partnerschap.
  • Het beëindigen van het huwelijk kan alleen via de rechter. Bij een geregistreerd partnerschap kan dit via een notaris of advocaat, behalve als u minderjarige kinderen heeft of als u het niet met elkaar eens bent. Dan moet u net zoals bij een huwelijk naar de rechter.
  • Een geregistreerd partnerschap kunt u omzetten naar een huwelijk. Een huwelijk kan niet worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.
  • In andere landen wordt het geregistreerd partnerschap niet altijd erkend of er gelden andere regels. Houd hier rekening mee als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Wet Beperkte gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari 2018 geldt een nieuwe wet als u gaat trouwen. U trouwt dan namelijk in beperkte gemeenschap van goederen. Volgens deze wet blijven al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft van u alleen. De bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Dit geldt niet voor schenkingen of erfenissen die u krijgt tijdens uw huwelijk. Ook die zijn van u persoonlijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u ondernemer bent is het ook met de nieuwe wet nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Voor mensen die een geregistreerd partnerschap aangaan geldt deze wet ook.

  Algehele gemeenschap van goederen

  Vóór 2018 trouwden mensen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden van u samen waren. Dus ook de bezittingen en schulden die u voor het trouwen zelf had.

  Het is nog steeds mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dat kunt u regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij de notaris.

 • Links en formulieren