Gemeenteraad, vergaderingen en stukken

 • Wat is het?

  Eén keer per 3 weken vindt er op dinsdag een commissievergadering plaats en in diezelfde week op donderdagavond een raadsvergadering. De commissievergadering is bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering en heeft een informerend karakter.

  Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. Beslotenheid is een uitzondering, maar is soms wel nodig als bijvoorbeeld de belangen van de gemeente geschaad kunnen worden bij een openbare behandeling.

 • Hoe werkt het?

  Vergaderdata en stukken

  De vergaderdata en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender in het raadsinformatiesysteem. U kunt hier ook de raads- en commissievergaderingen naluisteren.

  Schriftelijke vragen

  Elk raadslid kan aan de burgemeester of aan het college schriftelijk vragen stellen over het door hen gevoerde bestuur. Het college of de burgemeester kan de vraag schriftelijk of mondeling beantwoorden, afhankelijk van de wens van de vragensteller.

  Overzicht van schriftelijke vragen vanaf 2014 in het raadsinformatiesysteem

  Moties en amendementen

  In de raadsvergadering kunnen moties en amendementen worden ingediend.

  Overzicht van moties en amendementen vanaf 2014 in het raadsinformatiesysteem

  Thuis een raadsavond volgen

  Het verloop van de raads- en commissievergaderingen kunt u ook thuis volgen. Dit kan live via de website van Bollenstreekomroep (Bo)

  Ook via het radiokanaal van Bo kunt u de vergaderingen beluisteren: in de ether op 105.3 FM en via de kabel op 88.1 FM.