Gemeenteraad, inspreken of meepraten

 • Wat is het?

  Inspreken of meepraten bij een raadscommissie

  Tijdens de raadscommissie kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid. Als er meer dan 6 insprekers zijn dan wordt de beschikbare tijd verdeeld over het aantal insprekers. Bij het inspreken mag u géén uitlatingen doen over personen (ook niet over ambtenaren). De commissieleden nemen uw inbreng mee bij de bespreking van het onderwerp.

  Ook bestaat de mogelijkheid, dat u een uitnodiging ontvangt van de griffie om mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. In dat geval dient u tenminste 24 uur van te voren aan te geven, dat u van die uitnodiging gebruik wilt maken. 

  Inspreken bij een raadsvergadering

  Tijdens de raadsvergadering kunt u inspreken over zowel geagendeerde onderwerpen als over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het onderwerp waarover u inspreekt, moet wel tot de bevoegdheid horen van de gemeenteraad.
  Voor het inspreken tijdens de raadsvergadering geldt ook de maximale spreektijd van maximaal 5 minuten en u mag géén uitlatingen doen over personen. In tegenstelling tot de commissievergadering is er tijdens de raadsvergadering géén mogelijkheid om mee te praten. 

 • Hoe werkt het?

  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? 

  • Commissievergadering: aanmelden kan tot 2 uur voor het begin van de vergadering.
  • Raadsvergadering: aanmelden kan tot 2 uur voor het begin van de vergadering.

  Bij de griffie per e-mail of telefonisch via (071) 36 60 429 onder vermelding van uw naam (of namens wie u spreekt) en het onderwerp.

 • Aanvullende informatie

  Vergaderdata en stukken

  De vergaderdata en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender in het raadsinformatiesysteem. U kunt hier ook de raads- en commissievergaderingen naluisteren.