Gemeenteraad, brief of e-mail sturen

 • Wat is het?

  U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad. Een mogelijkheid is het sturen van een brief of e-mail. 

  De gemeenteraad stelt kaders, controleert het college van burgemeester en wethouders en is de volksvertegenwoordiger. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering en voor de voorbereiding van raadsvoorstellen. Bij het schrijven van brieven is het belangrijk met bovenstaande rekening te houden. Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. 

 • Hoe werkt het?

  Wanneer schrijft u aan de raad?

  • Als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt.
   (U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat dit door het college nog niet voldoende is gebeurd).
  • Als u ideeën heeft over een gemeentelijke aangelegenheid.
  • Als u zich zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

  Weet u niet precies aan wie u de brief het beste kunt richten? Neem dan contact op met de griffie. Er bestaat ook een 'doorzendplicht'. Als u naar het verkeerde bestuursorgaan heeft geschreven, dan is dat bestuursorgaan verantwoordelijk voor het doorsturen naar het juiste bestuursorgaan.

  Wat gebeurt er met de brief nadat u hem verstuurd hebt?

  Als u een brief aan de gemeenteraad schrijft, wordt deze geplaatst op de lijst van ‘ingekomen stukken’. Als het kan, gebeurt dat voor de eerstvolgende raadsvergadering. Deze lijst wordt besproken tijdens het algemene deel van de raadsvergadering. De brief zelf wordt niet inhoudelijk besproken. Het kan zijn dat de raad besluit het college op te dragen om uw brief verder af te doen.

  Let op: als in uw brief persoonsgegevens staan, zullen deze niet openbaar op de website van de gemeente worden geplaatst. Voor raads- en commissieleden is uw brief wel beschikbaar. Als u dit toch wenst, dan dient u hiervoor expliciet toestemming voor te geven.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw brief afgeven bij de informatiebalie in het gemeentehuis of sturen naar:

  Gemeenteraad Noordwijk
  Postbus 298
  2201 HW Noordwijk

  Ook kunt u een e-mail sturen.

 • Aanvullende informatie

  Als u een brief wilt schrijven over een uitvoerende of individuele kwestie, is het beter om deze rechtstreeks aan het college te richten. Het college is immers het dagelijks bestuur van de gemeente. Een brief die direct aan de raad is gericht, moet eerst op de raadsagenda worden geplaatst en dat vertraagt natuurlijk de afhandeling.