Gemeentelijke begraafplaats

 • Wat is het?

  In Noordwijk ligt een gemeentelijke begraafplaats. Op een gemeentelijke begraafplaats mag iedereen die dat wenst, begraven worden. De gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 is in 1829 in gebruik genomen. Destijds is door de gemeente een stuk duingrond van het rijk aangekocht voor de aanleg van deze begraafplaats. Het ontwerp is van de Leidse stadsarchitect S. van der Pauw. In een later stadium heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden.

  Bezoekadres

  Oude Zeeweg 32
  2202 CG  Noordwijk

  Openingstijden

  De begraafplaats is 24 uur per dag geopend.

 • Hoe werkt het?

  Grafonderhoud

  De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Als nabestaande bent u verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf alsmede de gedenksteen.

  Grafsteen of gedenkteken plaatsen

  Op een graf kan een gedenkteken of beplating worden aangebracht. Een urnennis of urnenkelder kan doormiddel van gedenkplaatje worden afgesloten. In de Beheersverordening algemene begraafplaats Noordwijk en het uitvoeringsbesluit van de gemeentelijke begraafplaats wordt beschreven waaraan de gedenktekens en beplanting moeten voldoen.

  In de meeste gevallen wordt een gedenkteken geplaatst of aangebracht door een steenhouwer. De meeste steenhouwers kunnen u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn. Voor de algemene graven geldt een standaard model en maatvoering. Daarbij gaat het om een liggende steen die schuin op een sokkel rust.

 • Wat moet ik doen?

  Voor het opvragen van algemene informatie kunt u op maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur contact opnemen met de administratie van de gemeentelijke begraafplaats via het Klantcontactcentrum.

  Voor spoedeisende meldingen tijdens het weekend en in de avonduren kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats via het telefoonnummer (06) 53 44 94 12.

 • Links en formulieren