Gemeentelijke begraafplaats, grafuitgifte of aanmelden begrafenis

 • Wat is het?

  De gemeente Noordwijk is beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. Als u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf op de gemeentelijke begraafplaats, dan kunt u hiervoor bij de gemeente een aanvraag indienen. Dit wordt echter in de regel door een begrafenisondernemer ingediend.

 • Hoe werkt het?

  Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijgt u door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Dit betekent dat u het graf een bepaalde periode huurt van de gemeente. Na deze periode kunt u dit recht verlengen.

  Afstand doen van het graf

  Wilt u het recht niet verlengen? Dan kunt u ook afstand doen van uw graf. Dit doet u door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

  Overschrijven graf

  Is de huurder van het graf overleden? Dan kunt u het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder.

 • Wat moet ik doen?

  De begrafenisondernemer doet de aanvraag voor een graf bij de gemeente. Maar u mag dit ook zelf doen. U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier begrafenis of bijzetting gemeentelijke begrafenis gebruiken.

  Aanmelden uitvaart

  Voor het aanmelden van een begrafenis, bijzetting, gebruik van de aula of opbaarkamer, kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats via het telefoonnummer (06) 53 44 94 12. Dit nummer is ook bereikbaar voor meldingen tijdens het weekend en in de avonduren.

 • Kosten

  De kosten kunt u bekijken op de tarievenlijst gemeentelijke begraafplaats.

 • Aanvullende informatie

  Op de gemeentelijke begraafplaats bestaan er twee soorten graven en de mogelijkheid tot bijzetting. Het is van groot belang dat u hierin een weloverwogen keuze maakt.

  1. Een graf met uitsluitend recht (familiegraf of eigen graf). Een persoon koopt het grafrecht voor een graf waar 3 personen in begraven kunnen worden of 3 urnen. Deze persoon is rechthebbende en kan met uitzondering van anderen keuzes maken over o.a. bijzetting, gedenkstenen en het verlengen of overdragen van de grafrechten.
  2. Een graf zonder uitsluitend recht (algemeen graf). In deze graven worden 3 personen begraven die geen familie van elkaar zijn of geen relatie met elkaar hebben. Dit graf is eigendom van de gemeente Noordwijk en blijft ten minste 10 jaar intact. Daarna kan de gemeente beslissen dat het graf geruimd wordt. Er zijn geen rechthebbenden die kunnen beslissen wat er met het graf gebeurt.
  3. Bijzetting na crematie in een urnennis. Op de gemeentelijk begraafplaats kunnen asbussen voor een periode van 20 jaar worden bijgezet in een urnnis in het columbarium. Er kunnen per urnennis maximaal 3 standaard asbussen worden bijgezet. In een urnenkelder kunnen maximaal 2 standaard asbussen worden bijgezet. Net zoals bij een graf met een uitsluitend recht is er sprake van een rechthebbende, die er voor kan kiezen de periode met 10 jaar te verlengen.