Geluidsapparatuur horecabedrijf

  • Wat is het?

    Wilt u in uw horecabedrijf (of een ander bedrijf dat valt onder de Wet Milieubeheer) structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidhinder te voorkomen kan de gemeente uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen waarin technische voorzieningen en gedragsregels worden voorgeschreven.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u met hun contact opnemen via (071) 40 83 100. Ook kunt u kijken op de website van de ODWH.