Gehandicaptenparkeerplaats, verwijderen

 • Wat is het?

  Als u geen gebruik meer maakt van uw gehandicaptenparkeerplaats, dan dient u deze parkeerplaats te laten verwijderen. U dient dit te melden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U dient de gehandicaptenparkeerplaats te laten verwijderen als u niet meer over uw auto, geldig rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart beschikt. De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats vervalt automatisch bij verhuizing naar een andere gemeente of overlijden. De eigenaar of een inwonend gezinslid dient dan melding te maken dat de parkeerplaats verwijderd kan worden. Bij overlijden dient ook de gehandicaptenparkeerkaart ingeleverd te worden bij de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U dient de gemeente schriftelijk te informeren per brief of e-mail. Vermeld daarbij duidelijk om welk kenteken het gaat en wat de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats is.

 • Kosten

  Aan het verwijderen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat de melding is ontvangen, wordt binnen 7 werkdagen de gehandicaptenparkeerplaats verwijderd.

 • Links en formulieren