Gehandicaptenparkeerplaats, verwijderen

 • Wat is het?

  Mocht u geen gebruik meer maken van uw gehandicaptenparkeerplaats dan kunt u deze parkeerplaats laten verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u niet meer over uw auto, geldig rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart (GPK) beschikt.
  De geldigheid van de gehandicaptenparkeerplaats vervalt automatisch bij verhuizing naar een andere gemeente of overlijden. De eigenaar of een inwonend gezinslid dient melding te maken dat de parkeerplaats verwijderd kan worden. Bij overlijden dient ook de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) ingeleverd te worden bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U kunt de gemeente schriftelijk informeren. Vermeld daarbij duidelijk om welk kenteken het gaat en wat de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats is.

 • Kosten

  Aan het verwijderen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat de melding is ontvangen, wordt binnen 7 werkdagen de gehandicaptenparkeerplaats verwijderd.