Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen

 • Wat is het?

  Als u al een gehandicaptenparkeerplaats heeft maar deze parkeerplaats wilt laten verplaatsen in verband met een verhuizing of om een verkeerstechnische reden, dan kunt u bij de gemeente een verplaatsingsverzoek aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Vraag bij de gemeente een verplaatsingsverzoek in. Dit kan:

 • Kosten

  De kosten bedragen € 51,45 (tarief 1 januari 2018). Vrijstelling van betaling is niet mogelijk. Als u de kosten niet in een keer kan betalen, dan dient u dit vooraf schriftelijk bij de aanvraag door te geven.

 • Hoe lang duurt het?

  Het besluit wordt per brief bekend gemaakt en gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van deze publicatie binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Als er geen bezwaar is gemaakt en u de kosten heeft betaald, wordt na 6 weken de verplaatsing definitief.

 • Links en formulieren