Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen

 • Wat is het?

  Indien u reeds beschikt over een gehandicaptenparkeerplaats maar deze parkeerplaats wilt laten verplaatsen in verband met een verhuizing of om een verkeerstechnische reden, dan kunt u bij de gemeente een verplaatsingsverzoek indienen. Dit kunt u uitsluitend schriftelijk doen. Vermeld daarbij duidelijk om welk kenteken het gaat, wat de bestaande locatie van de GPP is en per wanneer de GPP verplaatst dient te worden.

 • Kosten

  De hieronder genoemde kosten (tarieven 2017) dienen door de aanvrager te worden betaald. Vrijstelling van betaling van de onkosten en/of bijkomende kosten is niet mogelijk. Mocht u van mening zijn de kosten niet in een keer te kunnen voldoen, dan dient u dit vooraf schriftelijk bij de GPP aanvraag kenbaar te maken.

  • Aanleg gehandicaptenparkeerplaats (GPP): €242,40
  • Wijziging kenteken: €32,25
  • Verplaatsen parkeerplaats: €50,65
  • Verwijderen parkeerplaats: gratis
 • Hoe lang duurt het?

  Het besluit tot verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats wordt per brief aan de aanvrager kenbaar gemaakt. Daarbij wordt het formele besluit gepubliceerd in de digitale Staatscourant. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van deze publicatie binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen de nieuwe plaats van de GPP. Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden, er geen bezwaar is gemaakt en de kosten van de aanleg zijn voldaan, dan wordt na 6 weken de aanvraag van de GPP automatisch definitief.

 • Links en formulieren