Gebruik zomerhuisjes

  • Wat is het?

    De regels voor het gebruik van een zomerhuis zijn veranderd. Verschillende overheden hebben de taak gekregen om te bepalen hoe u uw zomerhuis gebruikt en of u voldoet aan de wettelijke regels. De gemeente moet weten waar zomerhuizen zijn en hoe ze gebruikt worden. U wordt geacht bij de gemeente door te geven hoe u uw zomerhuis gebruikt.

  • Hoe werkt het?

    Om te bepalen wat er aan de hand is en of u in actie moet komen, moet u eerst bepalen hoe u uw zomerhuis gebruikt. In de folder "Heeft u een zomerhuis?" kunt u alle informatie hierover nalezen.

  • Wat moet ik doen?

    Valt het gebruik van uw zomerhuis in de categorie recreatief gebruik en/of zelfstandige bewoning, dan dient u dit te melden aan de gemeente. U kunt dit per e-mail doorgeven aan de gemeente.