Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Onder een evenement wordt verstaan: “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak”. Er gelden enkele uitzonderingen. Evenementen zijn er in vele soorten en maten. Van een buurtbarbecue en een feestelijke opening van een nieuwe winkel tot een kermis of popconcert. Afhankelijk van de activiteiten en de grootte van het evenement zijn er risico’s verbonden aan het organiseren ervan. Evenementen trekken vaak veel publiek of vereisen speciale maatregelen zoals het afsluiten van een straat. Daarom is het belangrijk om vooraf te beoordelen wat er nodig is om evenement veilig en goed te laten verlopen.

 • Hoe werkt het?

  Omdat er veel verschillende soorten evenementen bestaan, zijn er ook verschillende vergunningen. Welke vergunning u nodig heeft, hangt af van wat u wilt organiseren.

  Is uw evenement een M-, A-, B- of C-evenement?

  Evenementen worden onderverdeeld in vier categoriën.

  Bij een M- evenement kunt u denken aan een kleine straat- of buurtactiviteit die plaatsvind tussen 09:00 uur en 21:00 uur. U kunt zo’n activiteit vijf werkdagen van tevoren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier Klein evenement. U heeft dan geen vergunning nodig.

  A- evenementen zijn ook kleinschalige activiteiten, maar er is een iets grotere kans op het veroorzaken van hinder voor de omgeving, bijvoorbeeld door een groter bezoekersaantal, het tijdstip of het afsluiten van een straat. Gevaar voor de openbare orde of de veiligheid ligt echter niet in de lijn der verwachtingen. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

  B- en C- evenementen zijn de grotere evenementen, zoals het Bloemencorso, de Mooiste File, de kermis, het circus, de beach parties en het Grentpop. Bij dergelijke evenementen is er een zeker risico op nadelige effecten voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Bij deze evenementen wordt door middel van een risico-scan bepaald of het evenement uiteindelijk als B- of C-evenement wordt beschouwd. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

  Voor de verschillende soorten evenementen gelden verschillende regels rond het aanvragen en afhandelen van een vergunning. 

 • Wat moet ik doen?

  Een M-evenement moet u minimaal 5 dagen van te voren melden bij de burgemeester met een meldingsformulier Klein evenement. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u alle informatie leveren die voor de burgemeester van belang is bij het beoordelen van uw aanvraag. In ieder geval moet u een volledig ingevuld aanvraagformulier evenementenvergunning inleveren. Het formulier bevat nadere informatie over de te overleggen stukken.

 • Kosten

  Tarieven per 1-1-2018:
  • een A-evenement € 30,05
  • een B-evenement € 300,70
  • een C-evenement € 1.803,60

  Voor een spoedbehandeling (waaronder wordt verstaan het in behandeling nemen van een aanvraag die is ingediend korter dan 1 week voor de beoogde activiteit) worden de genoemde leges vermeerderd met 50 %.

  Gebruik gemeentegrond

  Als u voor uw evenement gebruik maakt van gemeentegrond kan daarvoor precario verschuldigd zijn. Vooral bij evenementen met een grote oppervlakte (denk aan markten en feesten met tenten en podia op de openbare weg) kan de precario flink oplopen. Voorkom verrassingen en vraag vooraf bij het team Belastingen hoe groot de precario-aanslag voor uw evenement zal zijn. Informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website van Belastingen Bollenstreek

 • Hoe lang duurt het?

  De behandeltijd van een vergunningaanvraag is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag! Een duidelijke en complete aanvraag kan veel sneller worden behandeld dan een incomplete aanvraag die essentiële informatie mist. U wordt daarom dringend aangeraden uw aanvraag vooraf met een medewerker van het team Openbare Orde en Veiligheid door te nemen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum, zij zullen u dan doorverbinden.