Eerste inschrijving in Nederland

 • Wat is het?

  U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

  Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

 • Hoe werkt het?

  U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • u hebt de Nederlandse nationaliteit
  • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
  • u hebt een geldige verblijfsvergunning
  • u mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

  U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft. U bent dan verplicht om binnen 5 dagen na aankomst in Nederland aangifte te doen bij de gemeente.

  Personen met een vreemde nationaliteit

  In sommige gevallen hebt u voor de inschrijving in Nederland een machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning nodig van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Is dit voor u van toepassing en hebt u die niet? Dan kunt u bij de gemeente aangifte doen van een voorlopige inschrijving. Nadat de gemeente van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) een bewijs van uw aanmelding heeft ontvangen, wordt u ingeschreven bij de gemeente.

  Dit geldt ook voor eventuele gezinsleden.

 • Wat moet ik doen?

  Vestigt u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland? U moet dan een aangifte eerste inschrijving doen. Dit geldt ook voor kinderen die in Nederland zijn geboren en voldoen aan de verblijfscriteria, maar waarvan beide ouders niet staan ingeschreven in een Nederlandse gemeente. U kunt tijdens de openingstijden van de publieksbalies zonder afspraak langskomen. Kunt u niet tijdens de reguliere openingstijden? U kunt ook een afspraak maken voor de middag.

  Rechtmatig verblijf

  Wilt u zich inschrijven, dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u de Nederlandse nationaliteit hebt óf onderdaan bent van de Europese Unie óf beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast moet u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland blijven.

  Vestiging vanuit de Antillen

  Als u verhuist vanuit de voormalige Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), dan moet u een bewijs van uitschrijving van het betreffende eiland tonen aan de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte (geen kopieën)

  In bepaalde situaties hebt u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres

  U verhuist vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten

  • een bewijs van uitschrijving
 • Links en formulieren