Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

  U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Hoe werkt het?

  Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

  Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

 • Wat moet ik doen?

  Echtscheiding

  • Wilt u scheiden, dan geeft u een advocaat opdracht om de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
  • De rechter hoort beide partners en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.
  • De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
  • Na de uitspraak verzoekt de advocaat namens u en uw ex-partner de gemeente waar het huwelijk is voltrokken om de echtscheiding in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. Dit kan pas als vaststaat dat er geen beroep meer mogelijk is tegen de uitspraak van de rechter. De echtscheiding komt tot stand door inschrijving in de burgerlijke stand.

  Einde geregistreerd partnerschap

  • Beëindiging kan op gemeenschappelijk verzoek van de partners plaatsvinden. Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig. Daarvoor moeten u en uw (ex-)partner een overeenkomst sluiten. Hiervan wordt een verklaring opgemaakt die wordt ondertekend door beide partners en door één of meer advocaten of notarissen.
  • Zijn u en uw (ex-)partner het niet met elkaar eens? Dan is tussenkomst van de rechter nodig om het geregistreerde partnerschap te beëindigen. Deze procedure is ook verplicht als u één of meer gezamenlijke minderjarige kinderen hebt waarover u gezamenlijk gezag hebt.
  • Het geregistreerd partnerschap eindigt door inschrijving van de rechterlijke uitspraak of verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen van de burgerlijke stand.
 • Wat heb ik nodig?

  Inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

  Uw advocaat kan voor de inschrijving zorgen. Zorgt u er zelf voor, neem dan de volgende documenten mee:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen).

  Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  • Bij beëindiging door de rechter: zie echtscheiding.
  • Bij beëindiging door een overeenkomst: de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap.