Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Hoe werkt het?

  Echtscheiding

  Als u bent getrouwd, kunt op drie manieren scheiden van uw partner:

  • Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.
  • Bij een scheiding van tafel en bed bent u uit elkaar, maar blijft u volgens de wet getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk blijven gelden. Een scheiding van tafel en bed kan een oplossing zijn als u van uw geloof niet mag scheiden. Of als u om financiële redenen geen echtscheiding wilt.
  • Na een scheiding van tafel en bed van minimaal drie jaar, kunt u uw huwelijk laten ontbinden. Uw huwelijk is dan definitief beëindigd. Dit verbreekt volgens de wet alle banden tussen u en uw ex-partner.

  Einde geregistreerd partnerschap

  U beëindigt uw geregistreerd partnerschap via de rechter in de volgende gevallen:

  • Een van de partners wil het geregistreerd partnerschap beëindigen.
  • U hebt minderjarige kinderen.

  Als u en uw partner het met elkaar eens bent en u hebt geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen.

 • Wat moet ik doen?

  Echtscheiding

  • Wilt u scheiden, dan geeft u een advocaat opdracht om de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
  • De rechter hoort beide partners en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.
  • De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
  • Na de uitspraak verzoekt de advocaat namens u en uw ex-partner de gemeente waar het huwelijk is voltrokken om de echtscheiding in te schrijven in het huwelijksregister van de burgerlijke stand. Dit kan pas als vaststaat dat er geen beroep meer mogelijk is tegen de uitspraak van de rechter. De echtscheiding komt tot stand door inschrijving in de burgerlijke stand.

  Einde geregistreerd partnerschap

  • Beëindiging kan op gemeenschappelijk verzoek van de partners plaatsvinden. Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig. Daarvoor moeten u en uw (ex-)partner een overeenkomst sluiten. Hiervan wordt een verklaring opgemaakt die wordt ondertekend door beide partners en door één of meer advocaten of notarissen.
  • Zijn u en uw (ex-)partner het niet met elkaar eens? Dan is tussenkomst van de rechter nodig om het geregistreerde partnerschap te beëindigen. Deze procedure is ook verplicht als u één of meer gezamenlijke minderjarige kinderen hebt waarover u gezamenlijk gezag hebt.
  • Het geregistreerd partnerschap eindigt door inschrijving van de rechterlijke uitspraak of verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen van de burgerlijke stand.
 • Wat heb ik nodig?

  Inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

  Uw advocaat kan voor de inschrijving zorgen. Zorgt u er zelf voor, dan kunt hiervoor bij de publieksbalies langskomen tijdens openingstijden. Neem dan de volgende documenten mee:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
  • Een origineel afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
  • Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat er geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig (dit is niet nodig wanneer beide ex-partners een schriftelijk verzoek indienen).

  Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  • Bij beëindiging door de rechter: zie echtscheiding.
  • Bij beëindiging door een overeenkomst: de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap.