Duurzaamheidssubsidie

 • Wat is het?

  Particuliere woningbezitters kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan hun woning.

  Voor 2018 en 2019 is een totaalbedrag van € 250.000,- (subsidieplafond) beschikbaar gesteld. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het subsidieplafond bereikt is wordt geen subsidie meer verstrekt.

 • Hoe werkt het?

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet u eigenaar en bewoner zijn van de woning. Verzorgingshuizen, zorginstellingen en recreatiewoningen zijn uitgesloten.

  De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen vindt u in bijlage 1 en 2 van de verordening Duurzaamheidssubsidie 2018-2019. Per maatregel kan maximaal € 1000,00 worden aangevraagd. Per woning kunnen meerdere subsidies worden aangevraagd tot een maximum van € 2500,00 per woning.

  U kunt de subsidie aanvragen via het duurzaam bouwloket. U moet de subsidie vooraf aanvragen. Ook kunt u contact opnemen via (072) 74 33 956.