Duurzaamheidslening

 • Wat is het?

  Particuliere woningeigenaren kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening.

  Er is een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het fonds leeg is worden geen leningen meer verstrekt.

 • Hoe werkt het?

  Om voor de lening in aanmerking te komen moet u eigenaar en bewoner zijn van de woning. De woning moet bestemd zijn voor permanente bewoning. De maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen vindt u in bijlage 1 de verordening Duurzaamheidslening Noordwijk 2018.

  Als u aan de voorwaarden voor de lening voldoet wordt u voorgedragen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SVn is de verstrekker en beheerder van de duurzaamheidslening. Zij voeren een krediettoets uit en beoordelen de offerte van de lening. De lening wordt alleen verstrekt als de krediettoets positief is en de offerte voor de lening is geaccepteerd.

  U kunt de subsidie vanaf 1 januari 2018 aanvragen via het duurzaam bouwloket. Ook kunt u contact opnemen via (072) 74 33 956.