Duurzaam ondernemen

  • Wat is het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van (ver)bouw overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De ODWH stimuleert bedrijven om duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen houdt in dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor een beter milieu en een betere maatschappij. In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen.

    Voor aanvullende informatie over duurzaam ondernemen kunt u terecht op de website van de ODWH. Ook kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100.