Dood dier opruimen

 • Wat is het?

  Dood dier gevonden

  Ziet u dode dieren langs de weg of in het water? Dan kunt u deze melden. De kadavers worden dan weggehaald.

  Overleden huisdieren

  Als uw huisdier is overleden, kunt u een aantal dingen doen. Uw huisdier mag niet in de afvalcontainer. Zelfs niet als het heel klein is.

 • Hoe werkt het?

  Kleine dieren of huisdieren

  Dode kleine dieren (bijvoorbeeld vogels of egels) of huisdieren die u aan de weg vindt, kunt u direct digitaal via de website van Verbeterdebuurt. Als u niet in staat bent de melding digitaal te doen, kunt het ook doorgeven aan het Klantcontactcentrum. De dode dieren worden dan door de reinigingsdienst opgehaald.

  Vee

  Kadavers van vee (bijvoorbeeld paarden, koeien of schapen) of hobbydieren kunt u melden bij het erkende destructiebedrijf Rendac.  

  Inheemse dieren

  Inheemse dieren (bijvoorbeeld damherten en reeën) kunt u melden bij meldpunt 144 Red een dier van de politie

  Dood dier gevonden in de duinen

  U kunt de melding doen bij Staatsbosbeheer.

  Dood dier gevonden langs de provinciale weg

  U kunt de melding doen bij de provincie Zuid-Holland.