Caravan parkeren op de openbare weg

 • Wat is het?

  Wilt u uw woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  1. langer dan op zeven achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een binnen de bebouwde kom gelegen weg;
  2. langer dan op zeven achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een buiten de bebouwde kom gelegen weg indien daardoor het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad of daardoor gevaar of hinder kan worden veroorzaakt.

  Het college kan van de hierboven genoemde verboden ontheffing verlenen.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt de ontheffing alleen in de volgende gevallen:

  • Parkeren neemt niet te veel parkeerruimte in.
  • Het straatbeeld wordt niet nadelig beïnvloed.
  • U parkeert op een door de gemeente bij ontheffing aangewezen plaats.
  • Parkeren levert geen overlast op voor de bewoners en weggebruikers, bijvoorbeeld door hinder of gevaar.
 • Wat moet ik doen?

  Als u langer wilt parkeren dan de hiervoor genoemde periode, moet u een ontheffing aanvragen bij het college. U kunt hiervoor het aanvraagformulier parkeerontheffing gebruiken of schriftelijk een aanvraag indienen. Vermeldt u bij een schriftelijke aanvraag de volgende gegevens:

  • de locatie waar u het voertuig wenst te parkeren
  • de gewenste tijdsduur voor het parkeren van het voertuig
  • de afmetingen van het voertuig
  • het kenteken van het voertuig
 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 120,20 (tarief per 1-1-2018).

 • Hoe lang duurt het?

  Burgemeester en wethouders moeten binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.