Caravan parkeren op de openbare weg

 • Wat is het?

  Wilt u uw woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander voertuig dat voor recreatie of voor andere doelen dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  1. langer dan zeven achtereenvolgende dagen plaatsen binnen de bebouwde kom gelegen weg;
  2. langer dan zeven achtereenvolgende dagen plaatsen buiten de bebouwde kom gelegen weg en daardoor het uiterlijk aanzien van de gemeente wordt geschaad of daardoor gevaar of hinder kan worden veroorzaakt.

  Dan kunt u een parkeerontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U krijgt de ontheffing alleen in de volgende gevallen:

  • Parkeren neemt niet te veel parkeerruimte in.
  • Het straatbeeld wordt niet nadelig beïnvloed.
  • U parkeert op een door de gemeente bij ontheffing aangewezen plaats.
  • Parkeren levert geen overlast op voor de bewoners en weggebruikers, bijvoorbeeld door hinder of gevaar.
 • Wat moet ik doen?

  U moet een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders via het aanvraagformulier parkeerontheffing. Dit formulier kunt u downloaden en vervolgens ingevuld naar ons toe sturen.

   U kunt ook schriftelijk een aanvraag inleveren. Vermeldt u bij een schriftelijke aanvraag de volgende gegevens:

  • de locatie waar u het voertuig wenst te parkeren
  • de gewenste tijdsduur voor het parkeren van het voertuig
  • de afmetingen van het voertuig
  • het kenteken van het voertuig
 • Kosten

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt € 120,20 (tarief per 1-1-2018).

 • Hoe lang duurt het?

  Het college van burgemeester en wethouders moet binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag beslissen. Het is echter mogelijk dat in bepaalde situaties deze beslissingstermijn moet worden opgeschort. Informatie daarover ontvangt u tijdens de behandeling van de aanvraag.