Burgerinitiatief, onderwerp op de agenda gemeenteraad plaatsen

 • Wat is het?

  De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Noordwijk. Met het burgerinitiatief geeft de raad u de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. 

  Niet alle onderwerpen komen in aanmerking. In artikel 4 van de Verordening burgerinitiatief 2017 vindt u alle onderwerpen die zijn uitgesloten. Het moet over iets gaan wat tot de bevoegdheid van de raad hoort. Het kan geen klacht zijn over het gedrag van het gemeentebestuur. Ook kan het geen vraag over gemeentelijk beleid zijn, geen bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur zijn en geen onderwerp waar de raad nog niet lang geleden een beslissing over heeft genomen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt een verzoek indienen als u:

  • 18 jaar of ouder bent en kiesgerechtigd bent voor de verkiezingen van de gemeenteraad;
  • 16 of 17 jaar bent en alleen vanwege uw leeftijd niet kiesgerechtigd bent voor verkiezingen van de gemeenteraad.

  Nadat het verzoek schriftelijk is ingediend wordt beoordeeld of het verzoek aan alle voorwaarden voldoet. Als het verzoek geldig is, wordt het op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De behandeling van het initiatief wordt gedaan volgens vaste procedures. Alle regels en voorwaarden waar het verzoek aan moet voldoen en de procedures die worden gevolgd bij de behandeling in de raad, zijn opgenomen in de Verordening burgerinitiatief 2017.

 • Wat moet ik doen?

  Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad (de burgemeester). U kunt hiervoor een formulier downloaden. Als u het formulier niet kunt downloaden, kunt u het ook opvragen bij de griffie.

  U kunt het formulier sturen t.a.v. de voorzitter, dhr. J. Rijpstra van de gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk.

 • Wat heb ik nodig?

  100 ondersteuningsverklaringen