Bouwwerk, gereedmelding

  • Wat is het?

    In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan moet u dit melden. Er wordt dan bekeken of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor gereedmelding kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.