Bouw en verbouwing, controle

  • Wat is het?

    Vermoedt u dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels verloopt? U kunt dit melden.

    De bouw of een verbouwing verloopt waarschijnlijk niet volgens de regels, als niet volgens bouwtechnische voorschriften, buiten normale werktijden of niet veilig wordt gewerkt. Ook buitensporig veel lawaai, trillingen, stof en afval zijn verboden.

  • Hoe werkt het?

    Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwtoezicht overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.