Bodemvervuiling, sanering

 • Wat is het?

  Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

  Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond?

  • Let dan op bodemvervuiling.
  • Laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).
 • Hoe werkt het?

  Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 40 83 100 of kijken op de website van de ODWH.