Bezwaar maken

 • Wat is het?

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of iemand heeft een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

  Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Hoe werkt het?

  Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

  Wilt u bezwaar maken? In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de gemeente

  U krijgt de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten voor een onafhankelijke commissie (commissie bezwaar- en klaagschriften). Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaar maken bij de gemeente

  Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Om welk besluit het gaat.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).

  Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

  Beroep instellen bij de rechtbank

  Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing. Dit gebeurt bij de rechtbank. Er zijn bovendien enkele gevallen waarin u de beslissing van de gemeente niet met een bezwaar, maar direct door middel van beroep kunt aanvullen. Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).

  Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

  Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

  Behandeling door de rechtbank

  De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

 • Aanvullende informatie

  Voor bezwaar tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of de hoogte van uw WOZ-waarde geldt een afwijkende procedure. Op de website van Belastingen Bollenstreek kunt u nalezen hoe u bezwaar kunt maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Links en formulieren