Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  • Hoe werkt het?

    De gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk werken samen op het gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Voor informatie kunt u contact opnemen via (071) 36 60 255 of kijken op de website van Belastingen Bollenstreek.